Κανένα αντισταθμιστικό μέτρο δεν έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση για τις επιπτώσεις από τις ρωσικές κυρώσεις- Να μην σταλεί εξοπλισμός της ΕΦ στην Ουκρανία
Τρίτη 05.04.2022
Τρίτη 05.04.2022, από Γραφείο Τύπου

Tην ώρα που άλλες χώρες μέλη της ΕΕ δεν εφαρμόζουν πιστά το σύνολο των κυρώσεων που αποφάσισε η ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας και προχωρούν σε αναστολή των κυρώσεων για να προμηθευτούν πετρέλαιο και φυσικό αέριο για να μην πλήξουν την οικονομία τους, η κυπριακή κυβέρνηση διαπράττει σοβαρά λάθη που θέτουν σε κίνδυνο την κυπριακή οικονομία και όχι μόνο.  

Κανένα αντισταθμιστικό μέτρο δεν έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση για τις επιπτώσεις από τις ρωσικές κυρώσεις που έχουν υιοθετηθεί στο σύνολό τους από την Κυπριακή Δημοκρατία με αποτέλεσμα πέραν των καθημερινών αυξήσεων στις τιμές αγαθών πρώτης ανάγκης, άρχισαν να εμφανίζονται και οι πρώτες σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό.  

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το ενδεχόμενο της αποδυνάμωσης της αμυντικής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς λόγω των προβλημάτων συντήρησης που θα προκύψουν από την επιβολή των κυρώσεων του εξοπλισμού της που είναι ρωσικής προέλευσης.  

Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση θα απορρίψει την πρόταση για την αποστολή τους στην Ουκρανία. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο πέραν των πολιτικών επιπτώσεων, θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο λόγω των τουρκικών προκλήσεων.  

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 5 Απριλίου 2022 

 

Ανακοινώσεις