Η κατακόρυφη αύξηση της τιμής βασικών αγαθών επιβάλλει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην εξαγγελία συγκεκριμένου προγράμματος μείωσης του κόστους διαβίωσης και των επιπτώσεων από τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
Σάββατο 02.04.2022
Σάββατο 02.04.2022, από Γραφείο Τύπου

Η κατακόρυφη αύξηση της τιμής βασικών αγαθών επιβάλλει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην εξαγγελία συγκεκριμένου προγράμματος μείωσης του κόστους διαβίωσης και των επιπτώσεων στην κυπριακή οικονομία που επέφεραν οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Είναι η στιγμή να εισακουστεί η πρόταση που ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, κατέθεσε ήδη από το 2003 και προνοεί να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας ώστε να υπάρξει επάρκεια καταναλωτικών αγαθών και μείωση της εξάρτησης από την παραγωγή τρίτων χωρών.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 2 Απριλίου 2022

Ανακοινώσεις