Έχουμε πετύχει την εφαρμογή του συστήματος υγείας. Τώρα είναι η ώρα να συζητήσουμε τις οποιεσδήποτε στρεβλώσεις ή αδυναμίες του έτσι ώστε να εξυπηρετεί ακριβώς αυτούς για τους οποίους έχει γίνει το σύστημα
Πέμπτη 31.03.2022
Πέμπτη 31.03.2022, από Γραφείο Τύπου

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας το θέμα το οποίο έχουμε εγγράψει που αφορά τις υποστηρικτικές θεραπείες για τους χρόνιους ασθενείς και τα άτομα με αναπηρίες.
Μέσα από έναν κύκλο διαβουλεύσεων των οποίων είχαμε κάνει τις προηγούμενες εβδομάδες, συναντηθήκαμε με τον ΟΑΥ, με τους συνδέσμους των επαγγελματιών που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες, την ΟΣΑΚ και τους συνδέσμους που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες ή χρόνιους ασθενείς.
Θεωρούμε ότι τα σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει το Συμβούλιο του ΟΑΥ να επανεξετάσει είναι τα συγκεκριμένα:

  • Η ένταξη καταρχήν και των ιδιωτών εργοθεραπευτών εντός του συστήματος υγείας οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ενταχθεί.
  • Η ένταξη των συμβουλευτικών και των εκπαιδευτικών σχολικών ψυχολόγων εντός του συστήματος υγείας επειδή αυτήν την στιγμή είναι ενταγμένοι μόνο οι κλινικοί ψυχολόγοι.
  • Η επαναξιολόγηση του βασικού αριθμού των θεραπειών, των υποστηρικτικών θεραπειών, οι οποίες δίνονται σε χρόνιους ασθενείς.
  • Η απαραίτητη συμμετοχή στις επιστημονικές ομάδες που λαμβάνουν τις αποφάσεις και μελών των οργανωμένων ασθενών.

Οφείλω να πω ότι είναι με χαρά που η Επιτροπή Υγείας υιοθέτησε καταρχήν την άποψη ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί και θα συνεχίσει η συζήτηση τις επόμενες εβδομάδες.

Κατά δεύτερον χαιρόμαστε να πούμε ότι ο ΟΑΥ έχει κάνει αποδεκτή την εισήγηση μας, την άποψή μας, ότι πλέον θα πρέπει σε όλες τις επιστημονικές ομάδες που λαμβάνονται  αποφάσεις για τους χρόνιους ασθενείς να συμμετέχει εκπρόσωπος των χρόνιων ασθενών αλλά κυρίως ότι είναι έτοιμοι να επαναξιολογήσουν τον αριθμό αυτών των θεραπειών. Πριν να δημιουργηθεί το σύστημα υγείας αυτές οι θεραπείες προφέρονταν από το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε ζητήσει από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας να μας σταλούν οι αριθμοί των θεραπειών αυτών οι οποίες δίνονταν και καλύπτονταν δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας πριν από το σύστημα υγείας, να μπορούμε να κάνουμε αυτήν την σύγκριση με το τι ισχύει σήμερα εντός του γενικού συστήματος υγείας και να είμαστε εποικοδομητικοί έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά οποία χρειάζονται αυτές τις υποστηρικτικές θεραπείες να τις λαμβάνουν δωρεάν εντός του συστήματος υγείας.
 
Κλείνοντας θέλω να πω ότι το σύστημα υγείας προφανώς έχει γίνει για όλους τους πολίτες αλλά ειδικότερα το σύστημα υγείας ήταν μια ανάγκη κυρίως για τους χρόνιους ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν την δυνατότητα ποτέ να έχουν την ασφάλιση υγείας.
 
Έχουμε πετύχει την εφαρμογή του συστήματος υγείας. Τώρα είναι η ώρα να συζητήσουμε τις οποιεσδήποτε στρεβλώσεις ή αδυναμίες του έτσι ώστε να εξυπηρετεί ακριβώς αυτούς για τους οποίους έχει γίνει το σύστημα.                           

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 31 Μαρτίου 2022

Ανακοινώσεις