Απαιτείται η αναθεώρηση της πολιτικής μας στο Κυπριακό Απαιτείται η άσκηση διεκδικητικής πολιτικής
Τετάρτη 23.03.2022
Τετάρτη 23.03.2022, από Γραφείο Τύπου

Η έξαρση της αδιαλλαξίας της τουρκικής πλευράς, επαναβεβαιώνει ότι: Τα λεγόμενα «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», όχι μόνο δεν μπορούν να εφαρμοστούν, αλλά και ενδεχόμενη συζήτηση τους θα οδηγήσει σε υποβάθμιση του Κυπριακού, ως θέματος εμπιστοσύνης μεταξύ δύο πλευρών. Απαιτείται η αναθεώρηση της πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας και η μετατροπή της σε διεκδικητική πολιτική, η οποία να επιδιώκει:

• Επανατοποθέτηση του κυπριακού στη σωστή του βάση, ως θέματος εισβολής και κατοχής.

• Σύγκληση Διεθνούς Διάσκεψης για το Κυπριακό, για συζήτηση της διεθνούς πτυχής του προβλήματος.

• Επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γραφείο Τύπου Λευκωσία,

23 Μαρτίου 2022

Ανακοινώσεις