Έχουμε ανάγκη από ένα νέο νομικό πλαίσιο το οποίο θα βάζει αυστηρά πλαίσια ελέγχου αλλά και στήριξης ανάδοχων οικογενειών
Πέμπτη 17.03.2022
Πέμπτη 17.03.2022, από Γραφείο Τύπου

Δήλωση Ανδρέα Αποστόλου, Βουλευτή Κ.Σ. ΕΔΕΚ, για Νομοθετικό πλαίσιο και στήριξη ανάδοχων οικογενειών - Συνάντηση με Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας

Έχω καταθέσει για συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το θέμα της ανάγκης ψήφισης βελτιωμένου νομοθετικού πλαισίου και αναβάθμισης του θεσμού της αναδοχής αλλά και την στήριξη των ανάδοχων οικογενειών.

Στην χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή στην παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Αναστασίας Ανθούσης είχα την ευκαιρία να αναδείξω το θέμα. Η Υφυπουργός μας ενημέρωσε πως σύντομα θα κατατεθεί στην Επιτροπή μας σχετικό νομοσχέδιο αλλά και πλάνο για αναβάθμιση του θεσμού και στήριξης των οικογενειών.

Στόχος του θεσμού της αναδοχής είναι η διασφάλιση της προστασίας, της φροντίδας και του συμφέροντος του παιδιού το οποίο στερείται το οικογενειακό του περιβάλλον. Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού το κάθε παιδί που στερείται το οικογενειακό του περιβάλλον έχει δικαίωμα στην προστασία και σε βοήθεια από το κράτος, το οποίο προβλέπει μια εναλλακτική επιμέλεια με βάση πάντα το καλώς νοούμενο συμφέρον του παιδιού.
 
Έχουμε ανάγκη για ένα νέο νομικό πλαίσιο το οποίο θα βάζει αυστηρά πλαίσια ελέγχου αλλά ταυτόχρονα θα στηρίζει και θα εκπαιδεύει τις οικογένειες που έχουν πραγματική θέληση να φιλοξενήσουν και να στηρίξουν αυτά τα παιδιά.
Πρώτη προτεραιότητα της Πολιτείας θα πρέπει να είναι η από-ιδρυματοποίηση αυτών των παιδιών και ο θεσμός της αναδοχής μπορεί να το πετύχει αυτό.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 16 Μαρτίου 2022

Ανακοινώσεις