Είναι πλέον αυταπόδεικτο πως χρειάζεται αλλαγή τακτικής. Ο ΓΓ πρέπει να διεκδικήσει την προώθηση διαδικασίας σύγκλησης Διεθνούς Διάσκεψης για το κυπριακό
Τρίτη 04.01.2022
Τρίτη 04.01.2022, από Γραφείο Τύπου

Για ακόμα μια φορά μέσα από την έκθεση του ΓΓ τηρούνται ίσες αποστάσεις και η κατοχική δύναμη παραμένει στο απυρόβλητο χωρίς επιπτώσεις και συνέπειες για τις επαναλαμβανόμενες παράνομες ενέργειές της και τα εγκλήματα στα οποία έχει προβεί.
Αυτό υποβοηθεί την Τουρκία η οποία κωλυσιεργεί και παρατείνει το αδιέξοδο γεγονός που της επιτρέπει να προχωρεί στην επιβολή των επεκτατικών της στόχων.
Είναι πλέον αυταπόδεικτο πως χρειάζεται αλλαγή τακτικής. Ο ΓΓ πρέπει να διεκδικήσει την προώθηση διαδικασίας σύγκλησης Διεθνούς Διάσκεψης για το κυπριακό όπως προβλέπει και η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 4 Ιανουαρίου 2022
 
 

Ανακοινώσεις