Η ΕΔΕΚ ανταποκρίθηκε στα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν από την Επιτροπή Εσωτερικών και έγκαιρα κατέθεσε τροπολογίες με βάση τις ανησυχίες μας
Δευτέρα 06.12.2021
Δευτέρα 06.12.2021, από Γραφείο Τύπου

Αναφορικά με τη σημερινή συζήτηση γύρω από τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημειώνεται ότι η ΕΔΕΚ ανταποκρίθηκε στα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν από την Επιτροπή Εσωτερικών και έγκαιρα κατέθεσε τροπολογίες με βάση και τις ανησυχίες μας σε καίρια θέματα που αφορούν:

α) Την εκλογή των δημοτικών συμβούλων στη βάση μιας ενιαίας ψηφοφορίας εντός του Δήμου και όχι σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος ως ένα βήμα για να επιτευχθεί η πραγματική συνένωση των οντοτήτων. Η εκλογή των αντιδημάρχων να γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρία του μετά τις εκλογές.  
 
β) Την εξαίρεση των σχολικών εφορειών από το πεδίο εφαρμογής της μεταρρύθμισης καθώς η υπερ-συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στους δήμους θα οδηγήσει στη δυσλειτουργία τους καθιστώντας τους μη παραγωγικούς.
Εισήγηση της ΕΔΕΚ οι σχολικές εφορείες να συνεχίσουν  να λειτουργούν κάτω από το καθεστώς που λειτουργούν και σήμερα και η εκλογή των μελών τους να γίνεται σε ξεχωριστή ψηφοφορία ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές.
 
γ) Τη διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων και όχι ενός ώστε η  τελική απόφαση να ληφθεί από τους ίδιους τους δημότες για αυτούς.     

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 6 Δεκεμβρίου 2021
 

 

Ανακοινώσεις