Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία: πρόσβαση στη ζωή
Παρασκευή 03.12.2021
Παρασκευή 03.12.2021, από Γραφείο Τύπου

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία είναι μέρα υπενθύμισης και ευαισθητοποίησης για το ότι ως πολιτεία και ως κοινωνία οφείλουμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις δομές και υποδομές ώστε στα άτομα με αναπηρίες να διασφαλίζεται το δικαίωμα της πρόσβασης και να καταστούν πλήρως κοινωνικά ενσωματωμένα.

Αυτό θα επιτευχθεί όχι μόνο με την διασφάλιση της πρόσβασης σε όλους τους χώρους καθημερινής χρήσης, αλλά και με την έμπρακτη στήριξή τους για αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν από την αναπηρία τους.

Γι’ αυτό η επιδοματική πολιτική του κράτους σε ότι αφορά τα ΑμεΑ πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα των αναγκών αλλά και συνεπειών της αναπηρίας σε σχέση με το κόστος ζωής.

Την ίδια στιγμή διεκδικούμε με ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και των τοπικών αρχών, όλοι οι δημόσιοι δρόμοι και κτήρια να καταστούν κατάλληλοι για πρόσβαση από τα άτομα με αναπηρία. Δεν γίνεται τα πεζοδρόμια να μετατρέπονται σε χώρους στάθμευσης ή σε χώρους πρασίνου με την φύτευση δένδρων γεγονός που τα καθιστά απροσπέλαστα για τους συνανθρώπους μας με αναπηρίες.

Επαναλαμβάνουμε ότι η πρόσβαση στη ζωή είναι δικαίωμα των ΑμεΑ και καθήκον της πολιτείας να το διασφαλίσει.  

 

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 3 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις