Η επιστολή του Γενικού Ελεγκτή για το ΓεΣΥ επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που κατ’ επανάληψη η ΕΔΕΚ δημοσίως είχε εκφράσει γύρω από τις καταχρήσεις που παρατηρούνται
Σάββατο 27.11.2021
Σάββατο 27.11.2021, από Γραφείο Τύπου

Η κακή εφαρμογή του ΓεΣΥ με ευθύνη κυρίως του ΟΑΥ αλλά και του ΟΚΥπΥ πέραν από το ότι υποβάθμισε σημαντικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες, εκτόξευσε αδικαιολόγητα τις δαπάνες θέτοντας μάλιστα σε κίνδυνο τη συνέχιση εφαρμογής του ΓεΣΥ.

Οι επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από αυτό είναι:

Η αύξηση των εισφορών των μισθωτών για κάλυψη των ελλειμάτων του ΟΑΥ.

Να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του δημόσιου τομέα της υγείας . Αυτός, όπως πολλές φορές τονίσαμε, είναι και ο στόχος κάποιων ώστε να οδηγηθούμε στην ιδιωτικοποίησή του.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις