Ακόμα μία επιβεβαίωση των επεκτατικών στόχων της Τουρκίας και της επιδίωξής της για αποτελεσματικό έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου
Σάββατο 27.11.2021
Σάββατο 27.11.2021, από Γραφείο Τύπου

Το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας ο Φιλελεύθερος επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τους επεκτατικούς στόχους της Τουρκίας και τις επιδιώξεις της για αποτελεσματικό έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Τουρκία στοχεύει στο να αποκτήσει τον νόμιμο έλεγχο της Κύπρου μέσα από μία λύση ΔΔΟ.

Αν δεν το πετύχει μέσω αυτής της οδού, επιδιώκει να το πετύχει μέσα από ανακήρυξη τουρκικού κράτους στην Κύπρο.

Οι δικές μας ενέργειες πρέπει να οδηγούν σε αναχαίτιση υλοποίησης των τουρκικών στόχων και όχι σε διευκόλυνση της πραγματοποίησής τους.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις