Τους ενοχλεί η πρότασή μας που ενισχύει την φιλοσοφία του ΓεΣΥ και βοηθά τους ασθενείς, και δεν τους ενοχλεί η συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας και της φιλοσοφίας του ΓεΣΥ
Παρασκευή 05.11.2021
Παρασκευή 05.11.2021, από Γραφείο Τύπου

Δήλωση Προέδρου Κ.Σ. ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, για το ΓεΣΥ

Μας επικρίνουν για την πρόταση που καταθέσαμε η οποία ενισχύει την φιλοσοφία του ΓεΣΥ και συμβάλλει στην βοήθεια και εξυπηρέτηση των χρόνιων ασθενών, των πασχόντων, των χαμηλοσυνταξιούχων και χαμηλόμισθων.
Όλοι, όμως, οι οποίοι μας επικρίνουν και επικαλούνται δήθεν την αλλοίωση της φιλοσοφίας του ΓεΣΥ, γιατί αποσιωπούν και δεν διαμαρτύρονται για τις εμφανείς παραβιάσεις τόσο της φιλοσοφίας του ΓεΣΥ όσο και της διασπάθισης των εισφορών του φορολογούμενου πολίτη, όπως:

  1. Η εισαγωγή του πολυασφαλιστικού από την πίσω πόρτα μέσα από τη συμφωνία με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, κατά παράβαση της νομοθεσίας όπως μάλιστα έχει βεβαιώσει και η νομική υπηρεσία με σχετική γνωμάτευση.
  2. Η διαφορετική αποζημίωση προς έκαστο ιδιωτικό νοσηλευτήριο για την ίδια μάλιστα ιατρική πράξη.
  3. Η αμοιβή γιατρών που δεν είναι ενταγμένοι στο ΓεΣΥ αλλά αμείβονται από το ΓεΣΥ μέσω των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων κατά παράβαση της νομοθεσίας όπως έχει επίσης βεβαιώσει η νομική υπηρεσία.
  4. Η διασπάθιση των εισφορών του φορολογούμενου πολίτη όπου μέσα σε 2 χρόνια ο σφαιρικός προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 400 περίπου εκατομμύρια.
  5. Η μη ένταξη των ΤΑΕΠ των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο σύστημα, κατά παράβαση της νομοθεσίας που προνοούσε την ένταξή τους την 1/6/2020.
  6. Η μη ενίσχυση του δημόσιου τομέα της υγείας με τον αναγκαίο και απαιτούμενο εξοπλισμό (θα έπρεπε να υπάρχει ένας μαγνητικός τομογράφος σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια).
  7. Οι μεγάλες λίστες αναμονής οι οποίες παρουσιάζονται και στον ιδιωτικό τομέα.
  8. Η μαζική αποχώρηση των γιατρών από τα δημόσια νοσηλευτήρια.


Καλούμε όσους μας επικρίνουν να απαντήσουν τεκμηριωμένα γιατί τους ενοχλεί μία πρόταση που ενισχύει την φιλοσοφία του ΓεΣΥ και βοηθά τους ασθενείς, και δεν τους ενοχλεί η συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας και της φιλοσοφίας του ΓεΣΥ που μόλις περιέγραψα.


Θυμίζουμε πως κάποιες από τις προτάσεις που έγκαιρα καταθέσαμε, ήδη από το 2015, αν γίνονταν αποδεκτές όχι μόνο δεν θα είχαμε φυγή γιατρών, αλλά θα είχαμε ένταξη ακόμη περισσότερων, ενδεχομένως και όλων. Φαίνεται όμως ότι κάποιοι δεν το θέλουν. Αλλά επιθυμούν την αποδυνάμωση του συστήματος. Όλοι αυτοί θα μας βρουν για ακόμα μια φορά απέναντί τους. Ας το έχουν υπόψη τους.

 

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 5 Νοεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις