Πάγια θέση της ΕΔΕΚ η εισαγωγή Γενικού Κατώτατου Μισθού
Τετάρτη 03.11.2021
Τετάρτη 03.11.2021, από Γραφείο Τύπου

Με αφορμή την έναρξη του διαλόγου για τον καθορισμό κατώτατου μισθού καθώς και την παρουσίαση της σχετικής μελέτης, επαναλαμβάνουμε ότι πάγια θέση της ΕΔΕΚ είναι η θέσπιση εθνικού κατώτατου μισθού.

Δηλώνουμε έτοιμοι να εμπλακούμε σε μία εποικοδομητική συζήτηση καθορισμού της τελικής πρότασης και υλοποίησης εθνικού κατώτατου μισθού.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 3 Νοεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις