Αποφάσεις Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου Κ.Σ. ΕΔΕΚ 24 Οκτωβρίου 2021
Δευτέρα 25.10.2021
Δευτέρα 25.10.2021, από Γραφείο Τύπου

1.      Σύγκληση Καταστατικού Συνεδρίου τον Φεβρουάριο του 2022. Οι προτάσεις να κατατεθούν στο Προεδρείον του Κόμματος μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2021.
2.      Επικύρωση της συνεργασίας/ενσωμάτωσης της Συμμαχίας Πολιτών στην ΕΔΕΚ. Να εφαρμοστεί η συμφωνία που έγινε μεταξύ των 2 κομμάτων πριν από τις Βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2021. Συγκεκριμένα η Συμμαχία να υποδείξει σε συνεννόηση με την ηγεσία της ΕΔΕΚ:
-  1 μέλος για Γ’ Αντιπρόεδρο
-  2 μέλη για την Ε. Γραμματεία
-  4 μέλη για το Π.Γ.
-  20 μέλη για την Κ.Ε., και
-  μέχρι 3 μέλη για τις Ε.Ε.
Όλα τα μέλη της Συμμαχίας θα είναι υπεράριθμα στο ανωτέρω όργανα μέχρι και το επόμενο Τακτικό Εκλογικό Συνέδριο. Τα ανωτέρω μέλη των συλλογικών οργάνων θα έχουν άμεση συμμετοχή εκτός από την διαδικασία εκλογής του Γραμματέα της Κ.Ε., του Οργανωτικού Γραμματέα και των μελών του Π.Γ. και της Ε. Γραμματείας.
3.      Επαναβεβαίωση της απόφασης του Π.Γ. για να βρίσκεται το Μητρώο Μελών στην κατοχή του Προέδρου, ο οποίος είναι και ο κατά νόμο υπεύθυνος του Κόμματος.
4.      Επαναβεβαίωση της απόφασης του 13ου Τακτικού Συνεδρίου ότι τα μέλη των συλλογικών οργάνων που αντικαθίστανται λόγω απουσιών ή λόγω αποχώρησης να μην έχουν το δικαίωμα να επαναδιεκδικήσουν με εκλογή στα ίδια όργανα την αμέσως επόμενη περίοδο.
5.      Επικυρώνει την εκλογή των μελών των Ε.Ε. και των μελών της Κ.Ε. που εξελέγησαν από τις Επαρχιακές Συνδιασκέψεις. Τα εν λόγω μέλη θα αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα μέλη που είχαν εκλεγεί το 2017. Τα υπόλοιπα μέλη της Κ.Ε. θα αντικατασταθούν όταν ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία στο πλαίσιο του 14ου Τακτικού Συνεδρίου. Μέχρι τότε συνεχίζουν να είναι μέλη οι εκλεγέντες στο 13ο Συνέδριο του Μαΐου του 2017.

6. Λόγω του ότι ο Γραμματέας της Κ.Ε. συστηματικά παραβίασε το καταστατικό του κόμματος και σε κάποιες περιπτώσεις ενήργησε με σκοπιμότητα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των συλλογικών οργάνων και/ή της ηγεσίας αναστέλλεται η ιδιότητά του ως Γραμματέα της Κ.Ε. και μέλος της Επιτροπής Διαπιστευτηρίων και καλείται να υποβάλει την παραίτησή του εντός των επόμενων 10 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση καλείται η Κ.Ε. να προχωρήσει σε άμεση αντικατάστασή του:

  • Για 4 χρόνια ισχυριζόταν ότι δεν κατέχει το Μητρώο Μελών και διεκδικούσε την παραλαβή του. Σήμερα ισχυρίζεται ότι κατέχει δύο Μητρώα του 2017 και του Ιουνίου του 2021. Πού τα βρήκε;  Με ποιο τρόπο τα εξασφάλισε; Νόμιμο ή παράνομο; Αρνείται συστηματικά να απαντήσει.
    Παρά τις οδηγίες που έλαβε προχώρησε σε απαντητική επιστολή σε δικηγόρο του Γ. Βαρνάβα αναφέροντας ανακριβή στοιχεία σε σχέση με το Μητρώο για να δώσει λαβή για δικαστικές προσφυγές.
  • Χωρίς ενημέρωση της ηγεσίας ή των συλλογικών οργάνων παρουσιάστηκε στην Αστυνομία για να δώσει 5ωρη κατάθεση σε σχέση με το Μητρώο Μελών.
  • Σύμφωνα με το καταστατικό μετά την απόφαση της 30ης Ιουνίου για τη σύγκληση του Τακτικού Συνεδρίου εντός ενός μηνός έπρεπε να παραδοθεί στην Επιτροπή Διαπιστευτηρίων το Μητρώο Μελών. Κωλυσιεργούσε σκόπιμα και την απόφαση για την παράδοση την ετοίμασε στις 12 Αυγούστου για να παραδοθεί τελικά στις 16 Αυγούστου.
  • Ως μέλος της Επιτροπής Διαπιστευτηρίων παρέλαβε το Μητρώο Μελών και το υπέγραψε χωρίς επιφυλάξεις, για να αμφισβητήσει στη συνέχεια.
  • Ενώ ήταν γνώστης, εάν όχι και συνεργός, της έκδοσης του πρώτου διατάγματος αναβολής των εκλογών της Ε.Ο. Λευκωσίας το απέκρυψε από τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ. για να αποκαλυφθεί στη συνέχεια.
  • Με βάση το καταστατικό του κόμματος όφειλε να είχε ετοιμάσει την έκθεση δράσης για να εγκριθεί από την Κ.Ε. και να αποσταλεί στα μέλη τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Απέστειλε την έκθεση στα γραφεία του κόμματος πριν από μερικές μέρες.

7. Εγκρίνεται οι δύο Πρόεδροι Ε.Ο. που είναι μέλη Δημοτικών Αρχών να δικαιούνται να παραμείνουν στη θέση τους λόγω του ότι η παράταση της θητείας των Δημοτικών Αρχών κατά 2,5 χρόνια λήφθηκε μετά την εκλογή τους.

 

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2021
 
 

Ανακοινώσεις