Εάν η ΕΕ θέλει πραγματικά να προστατεύσει τις χώρες μέλη της και τον σεβασμό έναντι των αρχών στις οποίες εδράζεται, θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει στη λήψη μέτρων σε βάρος της Τουρκίας
Τετάρτη 20.10.2021
Τετάρτη 20.10.2021, από Γραφείο Τύπου

Πέραν από τις λεκτικές διατυπώσεις της έκθεσης, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται προς την ορθή κατεύθυνση, για ακόμα μια φορά διαπιστώνεται η απροθυμία της ΕΕ λόγω συμφερόντων συγκεκριμένων χωρών, να προχωρήσει στη λήψη πρακτικών μέτρων σε βάρος της Τουρκίας όπως έπραξε με ιδιαίτερη ταχύτητα σε άλλες περιπτώσεις.


Πέραν από την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στην Αν Μεσόγειο και την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου στην ΑΟΖ και όχι μόνο, πέραν από την παραβίαση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και την έναρξη του σταδιακού εποικισμού της πόλης της Αμμοχώστου, από το 2005 και μέχρι σήμερα η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει καμία από τις κυπρογενείς υποχρεώσεις που ανέλαβε έναντι της ΕΕ.

Ως εκ τούτου εάν η ΕΕ θέλει πραγματικά να προστατεύσει τις χώρες μέλη της στη βάση των αρχών ίδρυσης της ΕΕ και εάν όντως επιθυμεί να επιβεβαιώσει την αξιοπιστία της και τον σεβασμό έναντι των αρχών στις οποίες εδράζεται, θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει στη λήψη μέτρων σε βάρος της Τουρκίας τα οποία ανάλογα με την τουρκική συμπεριφορά θα πρέπει σταδιακά να αναβαθμίζονται.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 20 Οκτωβρίου 2021
 

 

 

Ανακοινώσεις