Είναι καιρός κάποιοι να αναλάβουν τις πολιτικές και, όχι μόνο, ευθύνες τους για τον δημόσιο τομέα της υγείας
Τετάρτη 20.10.2021
Τετάρτη 20.10.2021, από Γραφείο Τύπου

 
Τα όσα βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα τόσο σε ιατρικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο αναφορικά με το Γενικό Σχέδιο Υγείας, επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά τις προειδοποιήσεις της ΕΔΕΚ για τον λανθασμένο τρόπο εφαρμογής του ΓεΣΥ, με ότι από αυτό ελλοχεύει ως κίνδυνος.Η απόφαση προνοούσε σφαιρικό προϋπολογισμό 920 εκατομμύρια. Το 2001 εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΟΑΥ ύψους 1δις 276εκ. ευρώ.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και σήμερα ο ΟΚΥπΥ δεν χρεώνει στον ΟΑΥ υπηρεσίες που προσφέρει με αποτέλεσμα να παρουσιάζει σημαντικά ελλείματα τα οποία καλείται ο φορολογούμενος πολίτης να καλύψει μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Έχουν διαπιστωθεί από πλευράς ΟΑΥ σημαντικές παραβιάσεις της νομοθεσίας για το ΓεΣΥ.

Όσον αφορά τον ΟΚΥπΥ  από το 2015 ως ΕΔΕΚ ζητούσαμε πριν από την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ ότι θα έπρεπε να υπάρξει αναδιοργάνωση των δημοσίων νοσηλευτηρίων σε διοικητικό, σε οικονομικό και επιστημονικό επίπεδο για να μπορεί ο δημόσιος τομέας να ανταποκριθεί με επάρκεια στις απαιτήσεις του ΓεΣΥ.

Από τον Δεκέμβριο του 2017 που διορίστηκε το 1ο Δ.Σ. του ΟΚΥπΥ μέχρι στιγμής τίποτα ή σχεδόν τίποτα δεν έπραξε για να υλοποιηθούν οι πιο πάνω πυλώνες.

Με προφανή τον κίνδυνο αδυναμίας του κράτους να συνεχίζει να καλύπτει τα ελλείματα (λόγω κανονισμού της ΕΕ), αναπόφευκτα αυτό θα οδηγήσει είτε σε συρρίκνωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες είτε σε πιθανή ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα.
Είναι καιρός κάποιοι να αναλάβουν τις πολιτικές και όχι μόνο ευθύνες τους.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 20 Οκτωβρίου 2021

Ανακοινώσεις