Εφαρμογή μέτρων και κυρώσεων κατά της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος αμέσως
Τρίτη 19.10.2021
Τρίτη 19.10.2021, από Γραφείο Τύπου

Οι επαναλαμβανόμενες τουρκικές προκλήσεις και η μη συμμόρφωση της Τουρκίας με το Διεθνές δίκαιο και τα όσα προνοούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ αποδεικνύουν πως οι φραστικές διακηρύξεις, η λεκτική αλληλεγγύη και τα ευχολόγια δεν τερματίζουν τις τουρκικές ενέργειες. Απλώς αφήνουν την Τουρκία στο απυρόβλητο και της δίνουν παράταση χρόνου στην υλοποίηση των επεκτατικών της στόχων.


Εάν εμείς αλλά και οι εταίροι μας στην ΕΕ θέλουμε πράγματι τερματισμό των τουρκικών προκλήσεων, έπρεπε ήδη τα μέτρα και οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος να είχαν εφαρμοστεί. Αναμένουμε έστω και τώρα, την άμεση εφαρμογή τους.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 19 Οκτωβρίου 2021

Ανακοινώσεις