Η ΕΔΕΚ θέτει τον εαυτό της στη διάθεση της πολιτείας για να συνδράμει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΓεΣΥ
Τρίτη 12.10.2021
Τρίτη 12.10.2021, από Γραφείο Τύπου

Η ΕΔΕΚ ήδη από το 2015 προέβαινε σε κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για το πώς έπρεπε να γίνει η αναδιοργάνωση των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Στόχος των προτάσεων της ΕΔΕΚ ήταν τα δημόσια νοσηλευτήρια να μπορέσουν να αποτελέσουν την ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ μέσα από την ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και το πώς θα έπρεπε να εφαρμοστεί η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φάση του ΓεΣΥ για να μην υπάρχουν καταχρήσεις, να υπάρχει σωστή εφαρμογή και να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα.

Αντί να εισακουστούν οι προτάσεις μας δεχτήκαμε ένα καταιγισμό από επικρίσεις τόσο από κόμματα και οργανώσεις όσο και από τον πρώην Υπουργό Υγείας για το ότι τάχατες η ΕΔΕΚ δεν θέλει το ΓεΣΥ.

Τώρα που επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις της ΕΔΕΚ, τώρα που το ΓεΣΥ και τα δημόσια νοσηλευτήρια αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα με συνεπαγόμενη την υποβάθμιση της προσφερόμενης ποιοτικής περίθαλψης στους πολίτες αλλά και τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος, τι έχουν να πουν;

Σοβαρή επίλυση των προβλημάτων μπορεί να υπάρξει εάν έστω και εκ των υστέρων υιοθετηθούν κάποιες από τις προτάσεις της ΕΔΕΚ.
Για ακόμα μια φορά η ΕΔΕΚ θέτει τον εαυτό της στη διάθεσης της πολιτείας  για να συνδράμει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΓεΣΥ.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 12 Οκτωβρίου 2021

Ανακοινώσεις