Σειρά προβλημάτων δεν οδηγούν σε σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ παρά τις έγκαιρες υποδείξεις μας
Πέμπτη 07.10.2021
Πέμπτη 07.10.2021, από Γραφείο Τύπου

Υποδείξαμε έγκαιρα, ήδη από το 2015, τους τρόπους για να οδηγηθούμε σε σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ ώστε αυτό να είναι αποτελεσματικό.

Παρόλα αυτά δεν εισακουστήκαμε με αποτέλεσμα σήμερα να διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα που δεν οδηγούν σε σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ, όπως είναι:

  1. Η μεγάλη αύξηση των δαπανών στον τομέα της υγείας χωρίς βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
  2. Η επέκταση των λιστών αναμονής και στον ιδιωτικό τομέα.
  3. Η ύπαρξη αποφάσεων οι οποίες σύμφωνα και με γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας βρίσκονται σε αντίθεση με τη νομοθεσία.
  4. Ο σοβαρός κίνδυνος που τίθεται για τη βιωσιμότητα των δημοσίων νοσηλευτηρίων εάν δεν γίνει αναδιοργάνωση και αναβάθμισή τους ώστε να καλύψουν τις ανάγκες και τα ελλείματά τους.
  5. Η μη υλοποίηση της νομοθεσίας που προνοούσε ένταξη των ΤΑΕΠ των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων από 1/6/2020.
  6. Η όπως φαίνεται από πλευράς ΟΑΥ διασπάθιση της οικονομικής διαχείρισης του σφαιρικού προϋπολογισμού.


Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 7 Οκτωβρίου 2021

Ανακοινώσεις