Η προχειρότητα και η σκοπιμότητα στην εφαρμογή του ΓεΣΥ άφησε τα δημόσια νοσηλευτήρια ακάλυπτα και με σοβαρές ελλείψεις
Τετάρτη 29.09.2021
Τετάρτη 29.09.2021, από Γραφείο Τύπου

Τα προβλήματα στα δημόσια νοσηλευτήρια και τα οποία είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην σημερινή απεργία των γιατρών, είναι αποτέλεσμα του κακού προγραμματισμού που εφαρμόζεται.

Εάν λαμβανόταν υπόψη η θέση της ΕΔΕΚ που από το 2015 κατέθεσε για το ότι πριν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ πρέπει να γίνουν σωστές μελέτες για την αναδιοργάνωση των δημοσίων νοσηλευτηρίων, σήμερα δεν θα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα.

Αλλά η προχειρότητα και η σκοπιμότητα στην εφαρμογή του ΓεΣΥ άφησε τα δημόσια νοσηλευτήρια ακάλυπτα και με σοβαρές ελλείψεις δημιουργώντας έτσι τεράστια προβλήματα στον δημόσιο τομέα της υγείας και κατ’ επέκταση και στους πολίτες.

Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει να διεκδικεί την σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις