Η εμπλοκή σε ατέρμονες συζητήσεις για τη συνομολόγηση ΜΟΕ εκτρέπει το κυπριακό από τη σωστή του βάση
Τρίτη 28.09.2021
Τρίτη 28.09.2021, από Γραφείο Τύπου

Η εμπλοκή σε ατέρμονες συζητήσεις για τη συνομολόγηση ΜΟΕ εκτρέπει το κυπριακό από τη σωστή του βάση, ως προβλήματος εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και εθνοκάθαρσης και συμβάλλει στην κεφαλαιοποίηση πρόσθετων ωφελημάτων προς το κατοχικό καθεστώς.

Την ίδια στιγμή υποβοηθάει την παράταση των αδιεξόδων χωρίς να επιρρίπτονται στην Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς οποιεσδήποτε ευθύνες ή επιπτώσεις.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις