Η ΕΔΕΚ διεκδικεί η λύση να οδηγεί σε ένα λαό και ένα κράτος με πλήρη κατοχύρωση των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών
Σάββατο 25.09.2021
Σάββατο 25.09.2021, από Γραφείο Τύπου

Με αφορμή την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Γ.Σ. του ΟΗΕ επαναλαμβάνουμε για ακόμα μια φορά πως η λύση ΔΔΟ είναι ρατσιστική και ως εκ τούτου για την ΕΔΕΚ δεν είναι αποδεκτή.

Η Κυπριακή Δημοκρατία πλήρωσε μεγάλο κόστος για να είναι μέλος της ΕΕ και για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε λύση δεν κατοχυρώνει την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και οδηγεί σε γεωγραφικό και εθνοτικό διαχωρισμό δεν γίνεται αποδεκτή από την ΕΔΕΚ.

Η ΕΔΕΚ διεκδικεί η λύση να οδηγεί σε ένα λαό και ένα κράτος με πλήρη κατοχύρωση των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις