Προτάσεις Κ.Σ. ΕΔΕΚ που συμβάλλουν στην μείωση των προβλημάτων στα δημόσια νοσηλευτήρια και στα ΤΑΕΠ
Παρασκευή 24.09.2021
Παρασκευή 24.09.2021, από Γραφείο Τύπου

Για τα προβλήματα στα ΤΑΕΠ και γενικότερα στα δημόσια νοσηλευτήρια προειδοποιήσαμε έγκαιρα καταθέτοντας ταυτόχρονα προτάσεις οι οποίες οδηγούν σε βελτίωση της προσφερόμενης περίθαλψης, αποσυμφόρηση από τις λίστες αναμονής και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Θυμίζουμε πως η ΕΔΕΚ προτείνει:

  1. Οι προσωπικοί γιατροί να πληρώνονται με την επίσκεψη.
  2. Να υπάρχει η δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στον ειδικό γιατρό με καταβολή μειωμένης εισφοράς η οποία θα μένει στον γιατρό και δεν θα επιστρέφεται στον ΟΑΥ.
  3. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει γιατρό εκτός ΓεΣΥ, να πληρώνει τα έξοδα της επίσκεψης στον γιατρό αλλά όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες που καλύπτονται από το ΓεΣΥ (εργαστηριακές εξετάσεις, αναλώσιμα, φάρμακα κ.ά.) να καλύπτονται από το σύστημα.


Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει να διεκδικεί την εφαρμογή ενός ΓεΣΥ μέσω του οποίου θα παρέχεται υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προς όλους τους πολίτες και κύρια προς αυτούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την αποκτήσουν με άλλους τρόπους.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις