Οι εκλογές θα έπρεπε να γίνουν και να είναι πενταετής η θητεία των Δημοτικών Συμβουλίων
Πέμπτη 16.09.2021
Πέμπτη 16.09.2021, από Γραφείο Τύπου

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θέλουμε για ακόμη μια φορά να τονίσουμε ότι η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αναγκαία και απαραίτητη και δυστυχώς έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Όμως αυτή η μεταρρύθμιση για να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική στην ουσία θα πρέπει να στοχεύει προς δύο κατευθύνσεις. 


Η πρώτη κατεύθυνση είναι η αναβάθμιση ποιοτικά των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους και την ίδια στιγμή αυτή η μείωση να μετακληθεί προς τους δημότες με την μείωση των δημοτικών τελών που πρέπει να καταβάλουν.  


Το δεύτερο, η ενοποίηση των Δήμων παράλληλα θα πρέπει να στοχεύει σε θέματα που να έχουν σχέση με την ενιαία ανάπτυξη της συγκεκριμένης Δημοτικής Αρχής. Κάτι το οποίο διαπιστώνουμε μέσα από το προσχέδιο του νομοσχεδίου ότι ενδεχομένως αυτό όχι μόνο δεν θα εκπληρωθεί αλλά θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα λόγω ακριβώς της φύσης και του τρόπου που θα λειτουργούν τα διάφορα Δημοτικά διαμερίσματα αλλά και της διαδικασίας με την οποία θα εκλέγονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, που για εμάς είναι αναγκαίο και απαραίτητο ότι θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να αντικατασταθεί με ένα σωστό και λειτουργικό τρόπο όσο αφορά την ενοποίηση των Δήμων αλλά και την λειτουργία των Δημοτικών Διαμερισμάτων. 

Τέλος, το μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι στα 2,5 χρόνια μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου η Δημόσια Υπηρεσία θα είναι όντως έτοιμη να μπορέσει λόγω ακριβώς της βραδύτητας με την οποία λειτουργεί και του χαμηλού ποσοστού παραγωγικότητας, να μπορέσει να εκπληρώσει όλες αυτές τις υποχρεώσεις έτσι ώστε με την έναρξη εφαρμογής του νόμου με την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ανταποκριθεί πλήρως στην λειτουργία των Δήμων;  
 
Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ επειδή ξεκάθαρά από την πρώτη στιγμή είχαμε τονίσει ότι διαφωνούμε με το να ταυτιστούν οι Δημοτικές Εκλογές με τις Ευρωεκλογές. Είναι δύο εκλογικές διαδικασίες οι οποίες έχουν εντελώς διαφορετικό πολιτικό υπόβαθρο και ως εκ τούτου τα προβλήματα θα είναι πολύ μεγαλύτερα.
 
Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί αν όντως μας ενδιαφέρει να ενώσουμε τις εκλογικές διαδικασίες, γιατί δεν ταυτίζουμε τις Ευρωεκλογές με τις Βουλευτικές Εκλογές που έχουν το ίδιο ή παρόμοιο πολιτικό υπόβαθρο και επίπεδο; Να εκλέγουμε ταυτόχρονα τους Βουλευτές του Εθνικού μας Κοινοβουλίου και τους Βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου.
 
Είναι κάποιες απαντήσεις τις οποίες θα πρέπει να δοθούν γι’ αυτό η θέση της ΕΔΕΚ  ήταν ότι θα έπρεπε να γίνουν οι εκλογές και να είναι πενταετίας η θητεία των Δημοτικών Συμβουλίων.
 
Από εκεί και πέρα εμείς θα σεβαστούμε την οποιαδήποτε απόφαση, θα συμβάλουμε εποικοδομητικά όσο αφορά να βελτιωθεί το νομοσχέδιο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος κυρίως των δημοτών.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 16 Σεπτεμβρίου 2021
 
 
 

Ανακοινώσεις