Ανακοίνωση Επιτροπής Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου προς Επαρχιακές Επιτροπές
Τετάρτη 15.09.2021
Τετάρτη 15.09.2021, από Επιτροπή Διαπιστευτηρίων
Επιτροπή Διαπιστευτηρίων

 

Η Ε.Δ.Σ μετά από εισήγηση αρκετών μελών του Κινήματος, προέβηκε στην ανακοίνωση ημερ. 27/8/21, για το δικαίωμα μελών του Κινήματος που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα Κατεχόμενων περιοχών, να ψηφίσουν στην Επαρχία διαμονής τους. 

Η Επιτροπή Διαπιστευτηρίων με αυτή την ανακοίνωση πρόθεση είχε να διευκολύνει όλους τους συναγωνιστές να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, νοουμένου ότι εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες μελών. 

Για τη συγκεκριμένη θέση της Επιτροπής δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε ένσταση από μέλη ή/και Επαρχιακές Επιτροπές. 

Επαναλαμβάνουμε ότι σε όλες τις Επαρχιακές Εκλογικές Συνδιασκέψεις δικαίωμα έχουν να ψηφίσουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της κάθε Επαρχίας, και όσοι πρόσφυγες διαπιστώνεται από τη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο Μητρώο του Κινήματος ότι διαμένουν στην Επαρχία αυτή. 

Η απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής Λάρνακας ημερ. 12/9/21, δεν δεσμεύει την Επιτροπή Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου. 

 

Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου 2021 

Ανακοινώσεις