Οι προτάσεις της ΕΔΕΚ οδηγούν σε βελτίωση της προσφερόμενης περίθαλψης, αποσυμφόρηση από τις λίστες αναμονής και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Τρίτη 14.09.2021
Τρίτη 14.09.2021, από Γραφείο Τύπου

Θυμίζουμε πως η ΕΔΕΚ προτείνει:

  1. Οι προσωπικοί γιατροί να πληρώνονται με την επίσκεψη.
  2. Να υπάρχει η δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στον ειδικό γιατρό με καταβολή μειωμένης εισφοράς η οποία θα μένει στον γιατρό και δεν θα επιστρέφεται στον ΟΑΥ.
  3. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει γιατρό εκτός ΓεΣΥ, να πληρώνει τα έξοδα της επίσκεψης στον γιατρό αλλά όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες που καλύπτονται από το ΓεΣΥ (εργαστηριακές εξετάσεις, αναλώσιμα, φάρμακα κ.ά.) να καλύπτονται από το ΓεΣΥ.

Με αφορμή την επιστολή του ΟΑΥ για τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα η οποία είναι αποτέλεσμα του αιτήματος που έθεσε η ΕΔΕΚ για ψήφιση των προϋπολογισμών για το 2021, σημειώνουμε τα εξής:

  • Από τα στατιστικά που έχουν δοθεί επιβεβαιώνεται ότι οι παραπομπές από τους προσωπικούς στους ειδικούς γιατρούς είναι στο 70%. Άρα από το σύστημα πληρώνεται τόσο ο προσωπικός γιατρός όσο και η παραπομπή στον ειδικό γιατρό.
  • Εάν υλοποιηθεί η πρόταση για πληρωμή του προσωπικού γιατρού με την επίσκεψη και καταβολή μειωμένης συμπληρωμής στον ειδικό γιατρό, τότε τα έξοδα του συστήματος δεν θα αυξηθούν όπως λέει ο ΟΑΥ, αλλά αντίθετα θα μειωθούν. Ταυτόχρονα θα γίνει μείωση των λιστών αναμονής.
  • Η πρόταση για να καλύπτονται από το σύστημα οι υπηρεσίες που παρέχονται από το ΓεΣΥ (εργαστηριακές εξετάσεις, αναλώσιμα, φάρμακα κ.ά.) ανεξαρτήτως εάν ο γιατρός που τις συνταγογραφεί είναι εκτός ΓεΣΥ, δεν αυξάνει τα προβλήματα όπως ισχυρίζεται ο ΟΑΥ αλλά αντίθετα τα μειώνει. Η πρόταση αυτή θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποσυμφόρηση του συστήματος και των λιστών αναμονής και την ίδια στιγμή θα γίνει εξοικονόμηση του συστήματος αφού την επίσκεψη στον ειδικό γιατρό θα την πληρώνει ο ασθενής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ήδη υπάρχουν γιατροί κάποιων ειδικοτήτων που είναι εκτός ΓεΣΥ και προσφέρουν υπηρεσίες εντός ΓεΣΥ και πληρώνονται από το σύστημα. Την ίδια στιγμή δεν νοείται ένα νοσηλευτήριο που είναι ενιαίο, που έχει μία άδεια λειτουργίας, να έχει ένα τμήμα που να λειτουργεί εντός ΓεΣΥ και ένα άλλο εκτός.


Οι προτάσεις της ΕΔΕΚ οδηγούν σε βελτίωση της προσφερόμενης περίθαλψης, αποσυμφόρηση από τις λίστες αναμονής και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αντίθετα ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται σήμερα το σύστημα καταστρατηγεί την φιλοσοφία του ΓεΣΥ για ελεύθερη επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου, αυξάνει το κόστος σε βάρος του φορολογούμενου πολίτη και μειώνει την ποιότητα της προσφερόμενης περίθαλψης στους πολίτες.

Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει να διεκδικεί την εφαρμογή ενός ΓεΣΥ μέσω του οποίου θα παρέχεται υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προς όλους τους πολίτες και κύρια προς αυτούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την αποκτήσουν με άλλους τρόπους.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις