Μαζί με το Πόθεν Έσχες να κατατίθενται και οι φορολογικές δηλώσεις στη βάση εξελεγμένων λογαριασμών ώστε να φαίνεται η πηγή των εσόδων
Τρίτη 14.09.2021
Τρίτη 14.09.2021, από Γραφείο Τύπου

Είναι αυταπόδεικτο ότι η νομοθεσία για το Πόθεν Έσχες είναι παρωδία και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η πρόταση της ΕΔΕΚ προνοεί κάθε χρόνο μαζί με το Πόθεν Έσχες να δίνονται στην δημοσιότητα και οι φορολογικές δηλώσεις στη βάση εξελεγμένων λογαριασμών που θα γίνονται από αδειούχο ελεγκτικό γραφείο ώστε να φαίνεται από πού πηγάζουν τα έσοδα.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις