Συγχαρητήρια στη Νέα Επαρχιακή Επιτροπή ΕΔΕΚ Κερύνειας
Δευτέρα 13.09.2021
Δευτέρα 13.09.2021, από Γραφείο Τύπου

Συγχαρητήρια στη Νέα Επαρχιακή Επιτροπή ΕΔΕΚ Κερύνειας
 
Κατά τη σημερινή Εκλογική Συνδιάσκεψη Κερύνειας έχουν εκλεγεί:
Μάριος Κύρου, Πρόεδρος
Μάρω Χατζηστεφάνου, Αναπλ. Πρόεδρος
Χρίστος Σταυρίδης, Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας
Γιώργος Γεωργίου, Μέλος
Λεύκος Ελευθερίου, Μέλος
Ντίνος Ευθυμίου, Μέλος
Πανίκος Ιακώβου, Μέλος
Σάββας Ιωάννου, Μέλος
Πανίκος Πάρπας, Μέλος
Μαρία Περατικού, Μέλος
Ευαγγελία Σιζοπουλου, Μέλος
Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που εκλέγονται από την Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Κερύνειας είναι:Λεύκος Ελευθερίου
Ντίνος Ευθυμίου
Πανίκος Πάρπας
Ευαγγελία Σιζοπούλου
Χρίστος Σταυρίδης
Μάρω Χατζηστεφάνου

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 13 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις