Οι προσωπικοί γιατροί να πληρώνονται με την επίσκεψη, απευθείας πρόσβασης στον ειδικό γιατρό με μειωμένη εισφορά, όλες οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το ΓεΣΥ να πληρώνονται από το σύστημα ασχέτως εάν ο γιατρός είναι εκτός ΓεΣΥ
Πέμπτη 09.09.2021
Πέμπτη 09.09.2021, από Γραφείο Τύπου

Επαναλαμβάνουμε πως η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για τις συμβάσεις του ΟΑΥ είναι απότοκο του αιτήματος που έθεσε η ΕΔΕΚ για ψήφιση των προϋπολογισμών για το 2021.

Η εν λόγω γνωμάτευση πρέπει να αξιοποιηθεί με βασικό στόχο να μελετηθούν οι πιο κάτω αρχές που προτείνει η ΕΔΕΚ και οι οποίες οδηγούν σε βελτίωση της προσφερόμενης περίθαλψης, αποσυμφόρηση από τις λίστες αναμονής που μετακινήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών:

  1. Οι προσωπικοί γιατροί να πληρώνονται με την επίσκεψη. Αυτό θα οδηγήσει σε αποσυμφόρηση των ΤΑΕΠ, σε βελτίωση της προσφερόμενης περίθαλψης, και σε άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.
  2. Να υπάρχει η δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στον ειδικό γιατρό με καταβολή μειωμένης εισφοράς η οποία θα μένει στον γιατρό και δεν θα επιστρέφεται στον ΟΑΥ.
  3. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει γιατρό εκτός ΓεΣΥ, να πληρώνει τα έξοδα της επίσκεψης στον γιατρό αλλά όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες που καλύπτονται από το ΓεΣΥ (εργαστηριακές εξετάσεις, αναλώσιμα, φάρμακα κ.ά.) να καλύπτονται από το ΓεΣΥ.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις