Καθιέρωση κατώτατου μισθού ανά επαγγελματική ομάδα αμέσως
Τετάρτη 08.09.2021
Τετάρτη 08.09.2021, από Γραφείο Τύπου

Χαιρετίζουμε την έναρξη του διαλόγου των κοινωνικών εταίρων για την εφαρμογή κατώτατου μισθού ανά επαγγελματική ομάδα, που αποτελεί ένα πάγιο αίτημα της ΕΔΕΚ.

Ευχόμαστε την άμεση ολοκλήρωση των σχετικών συζητήσεων και την άμεση εφαρμογή και καθιέρωση του κατώτατου μισθού.

Θυμίζουμε ότι η ΕΔΕΚ διεκδίκησε και κέρδισε την εφαρμογή κατώτατης σύνταξης.

Ο αγώνας για κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη συνεχίζεται.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 8 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις