Να αποτρέψουμε η Τουρκία να κεφαλαιοποιήσει ως πρόσθετο πολιτικό πλεονέκτημα την κυριαρχική ισότητα  και κυρίως το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ανακήρυξη ξεχωριστού  κράτους
Τρίτη 07.09.2021
Τρίτη 07.09.2021, από Γραφείο Τύπου

Η προσπάθειάς μας θα πρέπει να εστιάζει σε μία  λύση που να οδηγεί σε ένα ευρωπαϊκό και δημοκρατικό κράτος με πλήρη κατοχύρωση των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών χωρίς πληθυσμιακούς και εδαφικούς διαχωρισμούς.

Ως εκ τούτου, μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτό το οποίο τη δεδομένη χρονική στιγμή προέχει είναι μέσα από την τακτική μας να αποτρέψουμε η Τουρκία να κεφαλαιοποιήσει ως πρόσθετο πολιτικό πλεονέκτημα την κυριαρχική ισότητα  και κυρίως το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ανακήρυξη των κατεχομένων σε ξεχωριστό  κράτος.

Η πολιτική και στρατηγική μας θα πρέπει να στηριχθεί σε αυτήν ακριβώς την στόχευση.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις