Δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών οι εκπαιδευτικοί στα απογευματινά ή νυκτερινά προγράμματα
Τετάρτη 14.07.2021
Τετάρτη 14.07.2021, από Γραφείο Τύπου

Δήλωση Βουλευτή Κ.Σ. ΕΔΕΚ Ανδρέα Αποστόλου μετά το τέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού 

Συζητήθηκε σήμερα στην επιτροπής Παιδείας της Βουλής το θέμα της αγοράς υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα απογευματινά και νυχτερινά προγράμματα. Ως ΕΔΕΚ καταθέσαμε την θέση ότι από την στιγμή που η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνα θεωρεί ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς εργοδότησης και επειδή έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για το θέμα στην παρουσία και του Υπουργού Παιδείας θεωρήσαμε σωστό να προτείνουμε η επιτροπή Παιδείας σε συνεννόηση με την Πρόεδρο της Βουλής συντάξουν επιστολή στην οποία να καταγράφεται το χρονικό των συζητήσεων στην επιτροπή Παιδείας για το εν λόγω ζήτημα. Η επιστολή να αποσταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με κοινοποίηση στον Υπουργό Παιδείας έτσι ώστε να έχουμε την επίσημη θέση της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θέση μας είναι ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα και το Υπουργείο Παιδείας να αντιληφθεί ότι από την στιγμή που οι εκπαιδευτικοί εργάζονται για το Υπουργείο και δεν παρέχουν υπηρεσίες στο Υπουργείο, δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών. Χαίρομαι που η πρόταση μας υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή.
 
Κατά δεύτερον σήμερα στην επιτροπή κατέθεσα πρόταση όπως εγγραφεί ως αυτεπαγγέλτο το θέμα της λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου καθώς και τρόποι βελτίωσης, ενίσχυσης και επέκτασης του θεσμού. Και αυτή μας η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή ομόφωνα από την επιτροπή. 
 
Η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για εμάς. Πολύ σημαντικό ζήτημα είναι και το θέμα που αφορά την ειδική εκπαίδευση το οποίο έχει κατατεθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής συνάδελφο Παύλο Μυλωνά. Αναμένουμε να ξεκινήσει η συζήτηση και για τα δύο ζητήματα όπως και για άλλα σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να απασχολήσουν την Επιτροπή μας αυτή την περίοδο. Στόχος πάντα είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τα παιδιά μας.
 Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 14 Ιουλίου 2021

Ανακοινώσεις