Η μόνη πρόταση που προστατεύει τους δανειολήπτες χωρίς να παρεμποδίζεται η σωστή λειτουργία των τραπεζών, είναι η πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ για τη σύσταση ειδικού τμήματος στο δικαστήριο
Παρασκευή 09.07.2021
Παρασκευή 09.07.2021, από Γραφείο Τύπου

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η μόνη πρόταση προστασίας των δανειοληπτών χωρίς να παρεμποδίζεται η σωστή λειτουργία των τραπεζών, είναι η πρόταση που από μήνες κατέθεσε η ΕΔΕΚ για τη σύσταση ειδικού τμήματος στο δικαστήριο για προσφυγή των δανειοληπτών και άμεση λήψη απόφασης, ώστε και ο δανειολήπτης να κατοχυρώνεται και η τράπεζα να μην παρεμποδίζεται να ενεργήσει σε περίπτωση που και τα δύο μέρη θεωρούν ότι έχουν δίκαιο.

Δυστυχώς όμως και πάλι σκοπιμότητες, ενδεχομένως πολιτικές και όχι μόνο, με ευθύνη των κομμάτων, δεν επέτρεψαν τη σωστή και γρήγορη ρύθμιση αυτού του ζητήματος με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός δανειοληπτών να υπόκειται σε άδικες και αυθαίρετες εκποιήσεις της περιουσίας του.
Ο μόνος τρόπος, η μόνη εφικτή λύση είναι η άμεση ψήφιση της πρότασης νόμου που έχει καταθέσει η ΕΔΕΚ για τη σύσταση ειδικού τμήματος στο δικαστήριο.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 9 Ιουλίου 2021
 

 

 

Ανακοινώσεις