Διακήρυξη Κ.Σ. ΕΔΕΚ για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος
Σάββατο 05.06.2021
Σάββατο 05.06.2021, από Γραφείο Τύπου

Η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος είναι μέ

ρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης γύρω από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία.
Είναι γι’ αυτό τον λόγο που η ΕΔΕΚ έχει θέσει ως προτεραιότητα την προώθηση μίας σειράς από προτάσεις που συμβάλλουν στην μείωση της ρύπανσης και συμβάλουν θετικά στον τερματισμό της κλιματικής αλλαγής. Αυτό εξάλλου επιβεβαιώνεται από το ότι κατά την πρόσφατη ψήφιση του αναθεωρημένου προϋπολογισμού η ΕΔΕΚ διεκδίκησε και πέτυχε την επιδότηση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στις κατοικίες των μονίμων κατοίκων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η πρότασή μας για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα σχολεία γεγονός που επίσης έχει υιοθετηθεί από πλευράς κυβέρνησης.


Οι προσπάθειές μας όμως για καθορισμό ορίων στο τι καταναλώνουμε και πώς διαχειριζόμαστε τις πηγές ενέργειες με απώτερο στόχο την δημιουργία ενός υγιούς πλανήτη, συνεχίζονται. Γι’ αυτό ανάμεσα σε άλλα επιμένουμε στην:

  • Αύξηση του ποσοστού χρήσης και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα ξενοδοχεία και στη βιομηχανία τα οποία θα μειώσουν και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τα αντλιοστάσια.
  • Μετατροπή όλων των δημοσίων κτηρίων σε κτήρια μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης.
  • Μεγαλύτερα κίνητρα για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα.
  • Αναβάθμιση του αστικού πρασίνου.
  • Καθορισμός ειδικών περιοχών απομονωμένων από τις οικιστικές για εγκατάσταση βαριών και οχληρών βιομηχανιών για να υπάρξει προστασία της υγείας των πολιτών.
     

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2021
 

Ανακοινώσεις