Καλούμε την ερευνητική επιτροπή να ολοκληρώσει την έρευνά της για την πλήρη εξυγίανση του σκανδάλου καθώς και την Νομική Υπηρεσία να ενεργήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για απόδοση δικαιοσύνης
Τετάρτη 28.04.2021
Τετάρτη 28.04.2021, από Γραφείο Τύπου

Η δημοσιοποίηση του ενδιάμεσου πορίσματος της ερευνητικής επιτροπής για το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων και τα όσα αναφέρονται σε αυτό, ουσιαστικά επιβεβαιώνουν όσα η ΕΔΕΚ από την αρχή ζητούσε. Συγκεκριμένα:

  • Η έρευνα να καλύπτει το σύνολο της περιόδου που το πρόγραμμα ήταν σε λειτουργία
  • Να αποδοθούν πειθαρχικές, ποινικές ή πολιτικές ευθύνες
  • Να κατονομαστούν οι εμπλεκόμενοι και να αποδοθούν οι ευθύνες με παραπομπή στη δικαιοσύνη όλων όσων πρέπει.


Καλούμε την ερευνητική επιτροπή να ολοκληρώσει την έρευνά της για την πλήρη εξυγίανση του σκανδάλου καθώς και την Νομική Υπηρεσία να ενεργήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για απόδοση δικαιοσύνης.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 28 Απριλίου 2021

Ανακοινώσεις