Τα νομοσχέδια χρειάζονται περαιτέρω μελέτες γιατί είναι κρίμα ο πολίτης να περιμένει μία δεκαετία για μια απλή υπόθεση στο δικαστήριο
Τετάρτη 14.04.2021
Τετάρτη 14.04.2021, από Γραφείο Τύπου

Δήλωση Βουλευτή Κ.Σ. ΕΔΕΚ, Κωστή Ευσταθίου, για την μεταρρύθμιση Δικαιοσύνης 

Θα ήταν πολύ εύκολο για την Επιτροπή Οικονομικών και την Βουλή να καταψηφίσει μη ολοκληρωμένα και ανέτοιμα νομοσχέδια ή να υπερψηφίσει νομοσχέδια τα οποία θα κηρύσσονταν αντισυνταγματικά σε μερικές εβδομάδες ή το χειρότερο να ψηφιστούν νόμοι και τροποποίηση συντάγματος οι οποίοι να μην προσθέτουν απολύτως τίποτα και να μην προχωρούν στην μεταρρύθμιση ουσιαστικής δικαιοσύνης.  

Είναι για αυτόν τον λόγο που τα νομοσχέδια αυτά χρειάζονται περαιτέρω μελέτες γιατί είναι κρίμα πραγματικά ο πολίτης να περιμένει δεκαετία μέσον όρο για μια απλή υπόθεση κατάληξη σε μια απόφαση που είναι πολύ δύσκολο να εκτελεστεί.  

Γραφείο Τύπου 

Λευκωσία, 14 Απριλίου 2021 

Ανακοινώσεις