Και για τις δύο μεταρρυθμίσεις η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει με εποικοδομητική συνέργεια την προσπάθειά της για βελτίωσή τους προς όφελος των πολιτών
Τρίτη 13.04.2021
Τρίτη 13.04.2021, από Γραφείο Τύπου

Η ΕΔΕΚ τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ των ρηξικέλευθων μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώνουν και θα ενισχύουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες υπέρ των πολιτών.

Σε ότι αφορά την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεκαθαρίζουμε πως αυτό το οποίο διεκδικούμε είναι μία μεταρρύθμιση που θα εξασφαλίζει:

  • Την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όχι την απορρύθμισή της.
  • Την ενιαία ανάπτυξη της δημοτικής περιοχής.
  • Την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.
  • Την μείωση του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών με μετακύληση του κέρδους στον δημότη μέσα
  • από τη μείωση τω τελών και φορολογιών.
  • Την μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα την καθιστούν οικονομικά ανεξάρτητη από
  • την κεντρική κυβέρνηση.

Σε ότι αφορά το δημοψήφισμα εμείς θα το στηρίζαμε εάν το ερώτημα ήταν διαφορετικό, συγκεκριμένο και αφορούσε την μείωση του αριθμού των δήμων σε 17 όπως προτείνεται από την κυβέρνηση. Το πώς θα γίνει η μείωση να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες και ενστάσεις στην ενοποίηση των δήμων, στον καθορισμό και την λειτουργία δημοτικών διαμερισμάτων και στο εκλογικό σύστημα όπως αυτό προτείνεται.  

Η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό έργο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και δεν προσφέρεται για επικοινωνιακά παιχνίδια.

Είναι αδιανόητο να προχωρούν στην ολομέλεια τα νομοσχέδια την στιγμή που εγείρονται σοβαρά συνταγματικά ζητήματα τόσο από το Ανώτατο Δικαστήριο όσο και από την Εκτελεστική και Νομοθετική εξουσία. Επομένως δεν μπορούμε να συγκατανεύσουμε στην βιαστική τους προώθηση χωρίς να μελετηθούν, να τεθούν υπό την βάσανο της αναθεώρησης, των τροποποιήσεων και τροπολογιών, προκειμένου να καταστούν και πρόσφορα και βιώσιμα.  

Και για τις δύο μεταρρυθμίσεις η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει με εποικοδομητική συνέργεια την προσπάθειά της για βελτίωσή τους προς όφελος των πολιτών.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 13 Απριλίου 2021

 

Ανακοινώσεις