Οι προκλήσεις της νέας χρονιάς: οι προοπτικές και τα διλήμματα που επιφυλάσσει στο Κυπριακό και την Οικονομία
Τρίτη 13.04.2021
Τρίτη 13.04.2021, από Μαρίνος Σιζόπουλος
Μαρίνος Σιζόπουλος
Πρόεδρος Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Όσο κι’ αν οι κυβερνώντες προσπαθούν να δώσουν περιεχόμενο στο σλόγκαν του success story, τα ποιοτικά δεδομένα της πραγματικής οικονομίας δεν επιτρέπουν πανηγυρισμούς. Ως εκ τούτου εάν θα έπρεπε να κωδικοποιήσει κάποιος τις προκλήσεις της κυπριακής οικονομίας για τη νέα χρονιά, είναι σημαντικό να επικεντρωθεί στη μείωση του ιδιωτικού χρέους, στην προσέλκυση επενδύσεων σε τομείς που δεν επηρεάζονται  από αστάθμητους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες και στην προστασία των πολιτών από τις αυθαιρεσίες των τραπεζιτών.  

Ως πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση συνθηκών επενδυτικής αξιοπιστίας. Για να μπορέσουν να διαμορφωθούν αυτές οι συνθήκες θα πρέπει να δοθεί, επιτέλους, έμφαση σε νέους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τους παραδοσιακούς τομείς (π.χ. τουρισμός διακοπών κ.ά.) και να δοθεί έμφαση σε νέους ποιοτικούς κλάδους όπως ο ιατρικός, ο συνεδριακός, ο αθλητικός τουρισμός. Σε ότι αφορά τις επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα εκεί απαιτείται ισορροπημένη και ορθολογική ανάπτυξη. Η οικοδόμηση ψηλών κτιρίων θα έπρεπε να είναι προσεκτικά οριοθετημένη σε συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να μην επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον, τους παρακείμενους κατοίκους και να διασφαλίζεται η δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (φωτιά, σεισμός, εγκληματική ενέργεια). Πέραν τούτου δεν πρέπει να λησμονείται πως την ώρα που δίνονται παρεκκλίσεις για ανάπτυξη ψηλών κτιρίων στις πόλεις, οι κάτοικοι της υπαίθρου στερούνται του δικαιώματος  για στεγαστική ανάπτυξη της περιουσίας τους.

Την ίδια στιγμή, ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει πολύ υψηλός για τα κυπριακά δεδομένα, τα προβλήματα στην κεφαλαιουχική επάρκεια παραμένουν ενώ οι «κυπριακές» τράπεζες ελέγχονται πλήρως από ξένα κεφάλαια.

 

 

Την ίδια στιγμή είναι σημαντικό να δοθεί η απαραίτητη οικονομική και τεχνοκρατική στήριξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας για απόκτηση μερικής αυτάρκειας σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Ειδικότερα, επιβεβλημένη πρέπει να είναι η έμφαση στη σύγχρονη και καινοτόμα αγροτική ανάπτυξη που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων αγροτών με εμπλοκή σε καινοτόμους τομείς της γεωργίας. Στο πλαίσιο του δευτερογενούς τομέα είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη μονάδων υψηλής τεχνολογίας και στη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης νέων τομέων της οικονομίας που να αξιοποιούν την υψηλή τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία, ώστε να εργοδοτείται το επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας και να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα. Τέλος, η προώθηση αναπτυξιακών έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα και η αξιοποίηση των εσόδων τους για χρηματοδότηση άλλων παραγωγικών τομών της οικονομίας είναι επίσης επάναγκες.

 

Σε ότι αφορά την προστασία των πολιτών από τις αυθαιρεσίες των τραπεζιτών, από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε εντός της Βουλής τον αγώνα για ψήφιση των πιο κάτω θέσεων, ως εξισορρόπηση των υπερόπλων που η πλειοψηφία των κομμάτων στη βουλή τους έχει δώσει:

·       Όταν ο δανειολήπτης προσφεύγει σε ένδικα μέσα επειδή διαφωνεί με τις υπερχρεώσεις των τραπεζών, να αναστέλλεται η όποια διαδικασία εκποίησης μέχρι τη λήψη της τελικής απόφασης.

·       Όταν ένα δάνειο πωλείται σε ξένα επενδυτικά ταμεία, να έχει το δικαίωμα ο πρωτοφειλέτης ή συγγενής πρώτου βαθμού να το αγοράσει και εάν αυτό δεν υλοποιηθεί τότε η τράπεζα να καταφεύγει στις επενδυτικές εταιρείες.

Την ίδια στιγμή βασική πρόκληση για το 2020 εξακολουθεί να παραμένει η έναρξη ενός διαλόγου που θα οδηγήσει σε αληθινά δημοκρατική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Με δεδομένες όμως τις εδώ και χρόνια συνεχιζόμενες τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, καθώς και τα όσα συνθέτουν τους όρους αναφοράς, δημιουργείται ένα πλαίσιο ιδιαίτερα αρνητικό που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

 

Θυμίζουμε πως οι τρεις βασικοί πυλώνες που περιλαμβάνονται στους όρους αναφοράς (οι μέχρι σήμερα συγκλίσεις, το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα και το περιεχόμενο του κοινού ανακοινωθέντος του Φεβρουαρίου 2014) είναι πυλώνες που κατά την άποψή μας δεν μπορούν να οδηγήσουν σε μία δημοκρατική και βιώσιμη λύση στο κυπριακό ενώ ενδέχεται να εγκλωβίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε επικίνδυνες διαδικασίες. 

 

Είναι γι’ αυτό το λόγο που από την πλευρά της ΕΔΕΚ επιμένουμε στο ότι για να αρθεί το παρατεταμένο αδιέξοδο θα πρέπει το κυπριακό να επανατοποθετηθεί, επιτέλους, στη σωστή του βάση ως διεθνές πρόβλημα εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και εθνοκάθαρσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αξιοποίηση των ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που προνοούν τη σύγκληση Διεθνούς Διάσκεψης για το Κυπριακό όπου θα συζητηθεί η διεθνής πτυχή του προβλήματος που είναι και η ουσία του. Αυτό ενδεχομένως παραμένει και η μεγαλύτερη πρόκληση την οποία η πατρίδα μας καλείται να αντιμετωπίσει κατά τη νέα χρονιά.

 

 

Blog