Η λύση του κυπριακού πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια χωρίς παρεκκλίσεις και πρωτογενές δίκαιο
Σάββατο 03.04.2021
Σάββατο 03.04.2021, από Γραφείο Τύπου

Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και επιβάλλεται να διεκδικηθεί από την ΕΕ, είναι η οποιαδήποτε λύση να αποτρέπει άμεσα ή έμμεσα τα δυο κράτη.

Την ίδια στιγμή η λύση πρέπει να διασφαλίζει πλήρως την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια χωρίς παρεκκλίσεις και χωρίς πρωτογενές δίκαιο, κάτι που προωθεί η Τουρκία για να πετύχει τους διχοτομικούς της στόχους.

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 3 Απριλίου 2021

 

Ανακοινώσεις