Δήλωση Βουλευτή Κ.Σ.ΕΔΕΚ Κωστή Ευσταθίου. Το επίπεδο της Ελληνικής γλώσσας ως απαιτούμενο προσόν στα σχέδια υπηρεσίας
Τετάρτη 09.01.2019
Τετάρτη 09.01.2019, από Γραφείο Τύπου

Κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής τέθηκε επί τάπητος το θέμα το οποίο ενεγράφη αυτεπαγγέλτως αρχικά από το Βουλευτή της ΕΔΕΚ κ. Κωστή Ευσταθίου και έχει ως εξής: «Η πρόνοια και η ακολουθούμενη πολιτική στους κανονισμούς που αφορούν σχέδια υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία απαιτείται ως απαιτούμενο προσόν το ίδιο επίπεδο γνώσης της Ελληνικής γλώσσας με ξένες γλώσσες και η απαξίωση και υποβάθμιση των επίσημων γλωσσών της Δημοκρατίας που προκαλείται». Πιο κάτω ακολουθεί αυτούσια η δήλωση του Βουλευτή:

«Άνοιξε σήμερα ο διάλογος στην Επιτροπή Παιδείας αναφορικά με το επίπεδο της γλώσσας το οποίο θα πρέπει να κατέχει ο οποιοδήποτε υποψήφιος για προαγωγή ή διορισμό στη δημόσια υπηρεσία. Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις το απαιτούμενο προσόν της Ελληνικής Γλώσσας βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το επίπεδο που απαιτείται για ξένες γλώσσες κάτι το οποίο προσβάλλει τον πολιτισμό μας, τη γλώσσα μας αλλά και το ίδιο μας το «είναι» ως πολίτες ενός ευνομούμενου κράτους.

Το δεύτερο σημείο που θίχτηκε σήμερα είναι το ζήτημα της πιστοποίησης κατοχής των προσόντων της γλώσσας. Θα πρέπει να εξεταστεί εκ βάθρων το ζήτημα λόγω και των αδικιών οι οποίες γίνονται εις βάρος κατόχων τίτλων σπουδών από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ως προς  το ζήτημα της κατοχής ή όχι του προσόντος της Ελληνικής Γλώσσας ή οποιασδήποτε άλλης γλώσσας.

Το τρίτο σημείο είναι η αδικία η οποία προκαλείται στις υπόλοιπες γλώσσες πέραν της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι μιλούν π.χ την Ιταλική, την Ισπανική, την Ολλανδική γλώσσα και αυτοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών πρόσληψης ή προαγωγής».

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 9 Ιανουαρίου 2019

Ανακοινώσεις