Υψίστης σημασίας να προχωρήσει η κυβέρνηση σε σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ
Παρασκευή 04.01.2019
Παρασκευή 04.01.2019, από Γραφείο Τύπου

Είναι κατανοητό από όλους πως η Αυτονόμηση των νοσοκομείων είναι μεγίστης σημασίας για την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Γι’ αυτό και στο προοίμιο της νομοθεσίας που ομόφωνα ψήφισε η Βουλή, αναφέρεται ρητώς πως η θετική αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο είναι προϋπόθεση για την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ.

Η Κυβέρνηση διακηρύσσει ότι το ΓεΣΥ θα εφαρμοστεί όπως προβλέπει η νομοθεσία χωρίς παρεκκλίσεις. Το Υπουργείο Υγείας πώς ερμηνεύει το γεγονός ότι αρχίζει η εφαρμογή του ΓεΣΥ χωρίς την ολοκλήρωση της Αυτονόμησης των δημοσίων νοσοκομείων; Σύμφωνα, μάλιστα, με δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΚΥπΥ η αυτονόμηση θα ολοκληρωθεί σε 4 με 5 χρόνια (Φιλελεύθερος, 15 Δεκεμβρίου 2018).

Ταυτόχρονα, θεωρούμε ανεπίτρεπτο να επιχειρείται σκόπιμη στοχοποίηση μιας επαγγελματικής ομάδας τη στιγμή που είναι πολύ καλά γνωστό ότι χωρίς τη συμμετοχή αυτής της επαγγελματικής ομάδας, το ΓεΣΥ δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Εάν η κυβέρνηση ήθελε να απεξαρτηθεί από τους ιδιώτες γιατρούς, θα έπρεπε να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα των δημόσιων νοσηλευτηρίων και τις ελλείψεις σε φάρμακα και αναλώσιμα, να αναπτύξει τον απαραίτητο αριθμό κλινικών και να τα στελεχώσει με επάρκεια ιατρικού προσωπικού και εξοπλισμού, ώστε αυτά να μπορούν να προσφέρουν στους δικαιούχους υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς να έχουν ανάγκη τον ιδιωτικό τομέα.

Επαναλαμβάνουμε πως για την ΕΔΕΚ είναι υψίστης σημασίας να προχωρήσει η κυβέρνηση στη σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ ώστε αυτό να μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους πολίτες και κυρίως σε αυτούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την αποκτήσουν με άλλους τρόπους.

 

Λευκωσία, 4 Ιανουαρίου 2019

Ανακοινώσεις