Η αυτονόμηση ξεκινά κάτω από κακές συνθήκες ως αποτέλεσμα του ότι εδώ και χρόνια το Υπουργείο Υγείας δεν προχώρησε στη λήψη μέτρων για την προετοιμασία της σωστής αυτονόμηση
Πέμπτη 03.01.2019
Πέμπτη 03.01.2019, από Γραφείο Τύπου

Η αυτονόμηση ξεκινά κάτω από κακές συνθήκες ως αποτέλεσμα του ότι εδώ και χρόνια το Υπουργείο Υγείας δεν προχώρησε στη λήψη μέτρων για την προετοιμασία της σωστής αυτονόμησης:

1. Δεν υπήρξε καμία σοβαρή μελέτη για τις ανάγκες των αυτονομημένων, πια, τριών νοσοκομειακών μονάδων, σε θέματα κλινικών και εξοπλισμού για να μπορούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου περίθαλψη και εξυπηρέτηση στους δικαιούχους.

2. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή μελέτη η οποία να καταγράφει τις ανάγκες σε ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στη βάση της μελέτης για κλινικές και εξοπλισμό που αναφέρεται πιο πάνω.

3. Τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται σχετικά με τη μεταφορά του προσωπικού στο νέο αυτονομημένο οργανισμό.

Όλα τα πιο πάνω δυστυχώς θα αποδυναμώσουν ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία του δημόσιου τομέα με σοβαρό κίνδυνο να μην μπορέσει να επιτελέσει με επάρκεια το ρόλο τον οποία θα πρέπει να έχει στο πλαίσιο εφαρμογής ενός σωστού Γενικού Σχεδίου Υγείας, που να εξυπηρετεί τους πολίτες και κύρια αυτούς που, όπως πολλές φορές τονίσαμε, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την εξασφαλίσουν με άλλους τρόπους.

Παρά τις συνεχείς διαψεύσεις του Υπουργείου Υγείας, η πορεία του χρόνου σταθερά επιβεβαιώνει τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς αλλά και την κριτική την οποία εποικοδομητικά άσκησε μέχρι σήμερα η ΕΔΕΚ και η οποία αποσκοπεί το ΓεΣΥ να εφαρμοστεί κατά τρόπο σωστό και αποτελεσματικό.

 

Λευκωσία, 3 Ιανουαρίου 2019

Ανακοινώσεις