Την ευθύνη για την στεγαστική πολιτική για κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού θα πρέπει να την αναλάβει ο ΚΟΑΓ
Τετάρτη 02.01.2019
Τετάρτη 02.01.2019, από Γραφείο Τύπου

Με βάση τη μέχρι σήμερα συσσωρευμένη εμπειρία, η οποιαδήποτε στεγαστική πολιτική η οποία θα αφορά την κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού είτε με την μορφή της αγοράς σε χαμηλή τιμή, είτε της ενοικίαση με χαμηλό μίσθωμα, είτε συνδυασμό των δύο, θα πρέπει να είναι συγκροτημένη και σωστά σχεδιασμένη.

Εκτιμούμε ότι την ευθύνη για αυτή την πολιτική θα πρέπει να την αναλάβει ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) ώστε να μπορέσει να υπάρξει και αποτελεσματικός έλεγχος στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής.

Η οποιαδήποτε εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να γίνει με τρόπο ενίσχυσης  της στεγαστικής πολιτικής του ΚΟΑΓ.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 2 Ιανουαρίου 2019

Ανακοινώσεις
Δώρος Θεοδώρου
|
Τετάρτη 02.01.2019
Γραφείο Τύπου
|
Τρίτη 01.01.2019