Προτάσεις για οριστική επίλυση των προβλημάτων από την αύξηση των ενοικίων και των αστέγων
Τετάρτη 28.11.2018
Τετάρτη 28.11.2018, από Γραφείο Τύπου

Η αύξηση του επιδόματος ενοικίου είναι απόφαση προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται όμως να ληφθούν και πρόσθετες αποφάσεις οι οποίες θα επιλύσουν οριστικά τα προβλήματα που προκύπτουν από την αύξηση των ενοικίων και των αστέγων.

Για την επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων η ΕΔΕΚ προτείνει:

  • Ανέγερση κρατικών φοιτητικών εστιών ώστε οι φοιτητές να μπορούν να βρουν στέγη με φτηνό ενοίκιο και να αυξηθεί η διαθεσιμότητα διαμερισμάτων.
  • Επιχορήγηση της πρώτης κατοικίας σε νεαρά ζευγάρια για κατοίκηση εντός πόλεων και, ακόμα περισσότερο, στην ύπαιθρο, γεγονός που θα συμβάλει και στη μείωση της αστυφιλίας.
  • Επαναφορά της δήλωσης πολιτικής στις αγροτικές περιοχές.
  • Επιστράτευση πολυκατοικιών ή και ξενοδοχείων που δεν λειτουργούν ώστε να στεγάσουν άμεσα αστέγους.
  • Οριοθέτηση περιοχών (σε κρατική γη) στις οποίες θα αναπτυχθούν προκατασκευασμένες κατοικίες για προσωρινή στέγαση αστέγων, αποφεύγονταν τη μονιμοποίηση σε αυτό το καθεστώς καθώς και την γκετοποίησή τους, μέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 28 Νοεμβρίου 2018

Ανακοινώσεις