Επιδότηση επιτοκίου

Η επιστολή του Γενικού Ελεγκτή προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2020 για τα Σχέδια Επιδότησης Επιτοκίων για νέα στεγαστικά και νέα επιχειρηματικά δάνεια, δικαιώνει πλήρως την αντίθεση που είχε από την πρώτη στιγμή εκφράσει η ΕΔΕΚ γύρω από την κρατική ενίσχυση των επιτοκίων.

Η αντίθεση της ΕΔΕΚ στην κρατική ενίσχυση των επιτοκίων οφείλεται στο ότι η εν λόγω πρόταση αυξάνει σε σημαντικό βαθμό την απώλεια εσόδων του κράτους και επιβαρύνει τους δανειολήπτες με υψηλό επιτόκιο δανεισμού.

Μαζί με τη διαφωνία μας καταθέσαμε έγκαιρα αντιπρόταση που εξασφαλίζει την αύξηση της ρευστότητας των αυτοτελώς εργαζομένων και των επιχειρήσεων κατά τρόπο δίκαιο και ισότιμο χωρίς ευνοϊκές διακρίσεις μέσω έμμεσου δανεισμού από το κράτος χωρίς να επιβαρύνονται με επιτόκια.

Ειδικότερα, η πρόταση προνοούσε οι αυτοτελώς εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις να δύναται να μπορούν να αυξήσουν την ρευστότητά τους σε ποσοστό 20%-25% των μηνιαίων λειτουργικών τους εξόδων. Δυστυχώς η πρότασή μας απορρίφθηκε και υιοθετήθηκε η πρόταση της κυβέρνησης η υλοποίηση της οποίας, σύμφωνα και με τον Γενικό Ελεγκτή, εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για τα δημόσια οικονομικά.