Υποχρεωτική η οπτικογράφηση και μαγνητοσκόπηση της ανάκρισης και κατάθεσης

Κατάθεση πρότασης νόμου του Κωστή Ευσταθίου που καθιστά υποχρεωτική την οπτικογράφηση και μαγνητοσκόπηση από ανακριτή της ανάκρισης, συνέντευξης και εξέτασης προσώπου και/ή της λήψης κατάθεσης από πρόσωπο, σε σχέση με τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος. Η πρόταση συμβάλλει  στο να διασφαλιστεί η τήρηση και ο έλεγχος των διαδικασιών ανάκρισης.