Στήριξη στους εργαζόμενους γονείς και τους συνταξιούχους

Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας καταθέσαμε εκ νέου τις προτάσεις μας για:

  • Την επιδότηση βρεφονηπιακής φροντίδας σε εργαζόμενους γονείς με κύριο στόχο να υπάρχει δυνατότητα προσφοράς εργασίας.
  • Τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών σε μεγάλες επιχειρήσεις ώστε οι εργαζόμενοι γονείς να έχουν την ευκαιρία ασφαλούς φύλαξης των παιδιών τους κατά την ώρα της εργασίας τους.
  • Την παραχώρηση των δυο εβδομάδων πληρωμένης γονικής άδειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποφασίσει σχετικά για πληρωμή μιας εβδομάδας.
  • Την αντικατάσταση των επιδομάτων σε χαμηλοσυνταξιούχους με τη μορφή της επικουρικής σύνταξης ώστε αυτό να είναι ένα σταθερό ποσό που θα λαμβάνουν.
  • Να οριστεί ανώτατη και κατώτατη σύνταξη που να εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση.
  • Τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση ζητημάτων βίας στην οικογένεια και κυρίως της βίας σε βάρος γυναικών που το τελευταίο διάστημα έχουμε παρατηρήσει μια σημαντική αύξηση.