Απαγόρευση αλλαγής ζωνών ή χρήσεων σε εκτάσεις ή και σε γειτνιάζουσες περιοχές εκτάσεων που κάηκαν από πυρκαγιά

Κατάθεση πρότασης νόμου που προνοεί την απαγόρευση αλλαγής ζωνών ή χρήσεων σε εκτάσεις ή και σε γειτνιάζουσες περιοχές εκτάσεων που κάηκαν από πυρκαγιά. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να σταλεί το σαφές μήνυμα σε όσους επίδοξους προσβλέπουν ότι μέσω της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί δημόσιο αγαθό, δεν θα προχωρήσουν στις αναπτύξεις τις οποίες επιθυμούν για δικό τους όφελος και όπως οι ίδιοι κρίνουν ότι είναι θεμιτό.