Το Σχέδιο Εστία να συμπεριλάβει όσους έχουν πραγματική ανάγκη

Διαφωνήσαμε με τη μορφή που κατατέθηκε το Σχέδιο Εστία διότι:

  • Οι εγγυητές είναι εκτεθειμένοι αφού δεν υπάρχει πλαίσιο προστασίας τους.
  • Δεν υπάρχει μία αξία των ακινήτων. Η αξία προσδιορίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Εκεί που είναι για σκοπούς αναδιάρθρωσης του δανείου υπολογίζεται η αξία των εκτιμητών που θα καθοριστεί ενώ στον προσδιορισμό της αξίας των υπολοίπων στοιχείων ο υπολογισμός γίνεται με τιμές κτηματολογίου.
  • Δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν πραγματική ανάγκη.
  • Δεν υπάρχει πρόνοια για το πώς προχωρά η αποπληρωμή του δανείου σε περίπτωση διαφοροποίησης των οικονομικών δεδομένων του δανειολήπτη.  

Οι αριθμοί όσων υπέβαλαν αίτηση στο εν λόγω Σχέδιο αποδεικνύουν την αποτυχία του.