Αναστολή των εκποιήσεων

Κατάθεση πρότασης νόμου της ΕΔΕΚ για αναστολή των εκποιήσεων λόγω της αυθαιρεσίας και αναλγησίας την οποία παρουσιάζουν οι τράπεζες αναφορικά με τα θέματα των εκποιήσεων. Η πρόταση προνοεί αναστολή εκποιήσεων μέχρι να γίνουν οι οριστικές ρυθμίσεις συγκεκριμένων θεμάτων όπως η αξία ακινήτου, η προσφυγή δανειολήπτη στη δικαιοσύνη κ.ά. Ταυτόχρονα να συντομευθεί ο χρόνος των δικαστικών αποφάσεων ώστε να μην είναι εκτεθειμένες οι τράπεζες.