Κατάθεση Λίστας Γιωρκάτζη

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ ζήτησε από την Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας να καταθέσει τα ΜΕΔ των πολιτικών προσώπων και των συγγενών πρώτου βαθμού που έτυχαν:

  • είτε ευνοϊκής δανειοδότησης,
  • είτε παραχώρησης δανείου χωρίς εξασφαλίσεις,
  • είτε δανειοδότησης με ευνοϊκή διαχείριση ή και διαγραφή.

Το αποτέλεσμα του πιο πάνω αιτήματος είναι η κατάθεση της «Λίστας Γιωρκάτζη».